Monday, August 17, 2009

AL-QAHHARAL-QAHHAR ( Yang Maha Mengalahkan)
Dialah yang Maha Mengalahkan, yang menguasai seluruh ciptaannNya dari luar dan dalam kekuatanNya yang tidak dapat di lawan. Tidak ada sesuatu yang dapat menghindar dariNya. Bumi dan langit tunduk kepadaNya. Berapa banyak 'alam' manusia dan bangsa yang telah dihancurkanNya!

"... katakanlah : Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Perkasa"(Ar-Ra'ad : 16)


" Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambaNya. dan Dialah Yng Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui..."( Al-An'am: 18)" kemuliaanku kerna ISLAM"


0 comments: